Samsung vừa bất ngờ mang chế độ chụp đêm lên chiếc Galaxy S10, đây là một chế độ nằm riêng biệt so với chế độ “Đêm sáng” nằm trong trình tối ưu bối cảnh.

Với chế độ đêm sáng, máy sẽ quyết định khi nào cần kích hoạt và thường thì phải trong điều kiện rất tốt mới sử dụng được. Còn với chế độ chụp đêm mới thì người dùng có thể sử dụng như một chế độ chụp ảnh thông thường bằng cách vuốt lên xuống khi chụp ảnh.

Galaxy S10 jight mode

Tính năng chụp đêm này sẽ tăng thời gian phơi sáng lên vài giây, dùng thuật toán chồng hình kết hợp với nhau để tạo ra các bức ảnh sáng hơn trong đêm tối. Trong khi chụp người dùng càng giữ vững máy ảnh hoặc có sử dụng chân máy thì hiệu quả càng cao.

Nguồn: gsmarena