Trong vài tuần qua, nhiều người dùng Samsung Galaxy S10 đã báo cáo sự cố về chế độ Always On Display (AOD), cụ thể lỗi này chỉ hiện mặt đồng hồ bị một đường nằm ngang cắt mất một nửa, dẫn đến lỗi không có hiển thị trên màn hình AOD này.

Sau khi tiến hành xác nhận lỗi, đội ngũ Samsung đã nhanh chóng phát hành bản cập nhật cho cài đặt AOD của mình trong Galaxy Store. Một số người dùng sau khi cài đặt bản cập nhật mới cho AOD, đã phản hồi xác nhận lỗi này đã biến mất, không còn gây phiền phức cho người dùng.

Galaxy S10

Theo đó, để khắc phục lỗi màn hình Always On Display, bạn truy cập vào bản cập nhật phần mềm có sẵn cho ứng dụng AOD trong Cửa hàng Galaxy riêng của Samsung và thực hiện những bước sau đây:

  • Mở ứng dụng Galaxy Store.
  • Nhấn nút Menu ở trên cùng bên phải.
  • Nhấn vào trang của tôi.
  • Nhấn vào nút Cập nhật cho ứng dụng AOD.

Nguồn: Theandroidsoul