Một thủ thuật nhỏ muốn chia sẻ với anh em: trong quá trình anh em khôi phục iPhone, iPad mới từ một thiết bị cũ (có thể là khôi phục qua iTunes, qua iCloud hay bằng cách link 2 máy với nhau), nếu anh em cần xài app nào trước thì có thể nhấn vào tên app để iOS ưu tiên download.

Ví dụ đơn giản: khi anh em đang cài lại máy hoặc setup máy mới mà cần xài Facebook ngay thì có thể ấn vào icon Facebook, những app khác sẽ được đưa vào hàng đợi.

Điều tương tự cũng có thể thực hiện khi anh em mua nhiều app cùng lúc và muốn ưu tiên 1 app nào đó tải nhanh hơn để xài ngay, chẳng hạn như down 3 game mà muốn game mua cuối cùng được download trước chẳng hạn.