Điều khoản sử dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN ADSOTA

—————-

Số: 1010/2018/QC-ADSOTA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

THỎA THUẬN CUNG CẤP

VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

www.appstore.vn”

——————————————-

(được xây dựng dựa theo các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ trên Internet và thông tin trên mạng, Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ trên Internet và thông tin trên mạng và Thông tư 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên miền: www.appstore.vn

2. Loại hình website

Website www.appstore.vn là trang web cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến cho phép cộng đồng thành viên đặc biệt là những bạn yêu thích công nghệ số khả năng tương tác, giao lưu, chia sẻ và trao đổi các thông tin về các chương trình tiện ích; các sản phẩm phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động đang được mọi người quan tâm. Ngoài ra, Website còn cung cấp các công cụ cho phép người sử dụng đăng tải và chia sẻ âm thanh, hình ảnh…

Các chuyên mục và các tính năng của website được xây dựng trên một giao diện chuẩn web standard 2.0, phân bổ theo từng nhóm, bố cục đơn giản và truy cập với tốc độ nhanh giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

3. Mục đích sử dụng Website

Công ty Cổ phần ADSOTA là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin; chuyên cung cấp các dịch vụ, ứng dụng trên máy tính, điện thoại di động và các dòng sản phẩm khác. Thông qua việc khai thác và sử dụng tài nguyên Internet, chúng tôi đã xây dựng và đưa vào hoạt động Website www.appstore.vn là trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội nhằm tạo sân chơi chung, kết nối những người dùng Internet yêu thích công nghệ được tham gia thảo luận, tương tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin dưới các hình thức: tạo Diễn đàn (Forum); chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức tương tự khác.

4. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thỏa thuận

Thỏa thuận này quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của trang thông tin cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến www.appstore.vn bao gồm đăng ký thành viên, đăng tin, cung cấp, trao đổi thông tin lên trang web; các quyền và nghĩa vụ của thành viên, Ban quản trị và bên thứ ba liên quan nhằm duy trì hoạt động ổn định của Mạng xã hội; đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục.

Thỏa thuận này áp dụng đối với Ban quản trị, công ty quản lý trang web www.appstore.vn , tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tự nguyện tham gia và sử dụng dịch vụ của trang thông tin điện tử cung cấp mạng xã hội.

5. Yêu cầu sử dụng

Ðể sử dụng tất cả các dịch vụ trên website www.appstore.vn , người sử dụng phải đồng ý với những thỏa thuận sử dụng của trang web. Việc sử dụng các tiện ích của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với bản Thỏa thuận này. Người sử dụng chấp nhập không có giới hạn tất cả các điều kiện dưới đây kể từ thời điểm sử dụng website này lần đầu tiên, bao gồm các nội dung và dịch vụ tại website. www.appstore.vn có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Người sử dụng có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng để cập nhật những thay đổi mới nhất. Nếu đồng ý với các điều khoản trong nội dung bản Thỏa thuận này, xin vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ này.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG THỎA THUẬN

– Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Intenet và thông tin trên mạng

– Căn cứ Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Intenet và thông tin trên mạng

– Căn cứ Thông tư 09/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

– Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần ADSOTA

III. NỘI DUNG TRANG TIN

1.Hình thức : Tạo tài khoản cá nhân, tham gia Diễn đàn, và các hình thức tương tự khác cho phép người sử dụng có khả năng tương tác chia sẻ, trao đổi thông tin với nhau và nhà cung cấp, phân phối. Trong đó, Diễn đàn là môi trường trung tâm để cộng đồng người sử dụng khai thác các tiện ích của trang mạng xã hội.

2. Các chuyên mục trên Diễn đàn

* Trang chủ : là giao diện chung của trang điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội www.appstore.vn

– Help – Trợ giúp: giới thiệu tới người dùng hệ thống ký tự để viết biểu tượng cảm xúc (mặt cười); BB codes để người dùng có thể dễ dàng định dạng bài viết của mình trên diễn đàn; thông tin về các danh hiệu bao gồm nội dung, hình thức thể hiện và điều kiện để đạt được danh hiệu; cookie; điều khoản và nội quy sử dụng diễn đàn.

– Members – Thành viên : là mục cung cấp danh sách thành viên hoạt động trên diễn đàn, các thông tin cá nhân cơ bản để người sử dụng dễ đàng tìm kiếm và giao lưu kết bạn với các thành viên khác;

– Contact Us: là mục cập nhật những thông tin phản hồi từ phía người sử dụng gửi trực tiếp tới Ban quản trị Diễn đàn www.appstore.vn .

* Diễn đàn là tổ hợp các chuyên mục – các diễn đàn con thảo luận, chia sẻ về các để tài, lĩnh vực riêng bao gồm:

Diễn đàn Main Forum: là diễn đàn chính cập nhanh liên tục và nhanh chóng những tin mới trên diễn đàn ; các thông báo từ phía Ban quản trị. Đây cũng là không gian tương tác giữa Ban quản trị với các thành viên về các nội dung hoạt động trên diễn đàn www.appstore.vn

Diễn đàn Android : Diễn đàn thảo luận, giới thiệu và cung cấp các thông tin về Hệ điều hành trên điện thoại di động Android. Ở đó, bạn có thể cập nhật, tìm kiếm nhanh chóng các phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động để làm phong phú thêm các tiện ích cho điện thoại của bạn.

Diễn đàn iOS : Diễn đàn được dành cho những ai quan tâm đến các ứng dụng trên điện thoại di động được xây dựng trên hệ điều hành iOS.

Trò chuyện linh tinh: là diễn đàn cho phép các thành viên chia sẻ mọi nội dung, vấn đề quan tâm mà không bị giới hạn. Đây được coi là góc giải trí trên diễn đàn www.appstore.vn .

Ảnh đẹp:  là diễn đàn giới thiệu và cập nhật ảnh đẹp do chính người dùng đăng tải để chia sẻ và thảo luận rộng rãi.  

Ngoài ra, Diễn đàn còn cung cấp các công cụ giúp người dùng sử dụng các tiện ích được hiệu quản như: Search Forums – cho phép người dùng tìm kiếm nội dung theo từ khóa; Recent Posts – bộ lọc giúp người dùng tìm kiếm những bài viết mới đăng tải.

IV. NỘI DUNG THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRÊN WWW.APPSTORE.VN

1. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội:

www.appstore.vn nghiêm cấm tuyệt đối người sử dụng chia sẻ, đăng tải, bàn luận hay có bất cứ hành vi nào nhằm mục đích:

+ Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

+ Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

+ Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề không liên quan tới nội dung trang web, trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội;

+ Thực hiện các mục đích liên quan đến chính trị.

– Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng www.appstore.vn nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, văn hóa, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên www.appstore.vn ;

– Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá,dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên trang mạng;

– Thực hiện các hành vi mang tính chất thương mại trên trang mạng mà không được sự đồng ý của www.appstore.vn ;

– Khi giao tiếp với người dùng khác, người sử dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến lợi ích, đến bí mật thông tin, đến không gian riêng của người sử dụng khác, cũng như xâm phạm đến www.appstore.vn ;

– Người sử dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh, cũng như sử dụng vào mục đích khác mà không được sự đồng ý của người có hình ảnh;

– Lợi dụng mạng xã hội www.appstore.vn để thu thập thông tin của người sử dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của người sử dụng khác;

– Đăng ký thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục;

– Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….);

– Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên www.appstore.vn mà không đ ược sự đồng ý bằng văn bản của www.appstore.vn ;

– Lợi dụng www.appstore.vn để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;

– Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên trang mạng;

– Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet;

– Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau;

– Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung;

– Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không có sự đồng ý của doanh nghiệp. Người sử dụng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại trang mạng bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì Nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa;

– Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên www.appstore.vn xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

– Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet;

– Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống www.appstore.vn ;

– Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của doanh nghiệp.

Quy định của www.appstore.vn về các nội dung đăng tải:

 • Tên đăng nhập

Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung ở trên;

Tên đăng nhập được xác định là của riêng cá nhân Thành Viên. Thành Viên có trách nhiệm quản lý, sử dụng, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng;

Mỗi Thành Viên chỉ đăng ký 01 tài khoản với một tên đăng nhập;

Không đặt tên đăng nhập là tên các chính trị gia, các danh nhân Việt Nam;

Không chọn tên đăng nhập gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam;

Không tên đăng nhập có chứa tên thương hiệu của cá nhân, tổ chức khác đã được đăng ký bảo hộ mà không xin phép hoặc không có căn cứ chứng mình quyền sử dụng hoặc sở hữu.

 • Hình đại diện

Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung ở trên;

Không sử dụng hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam;

Không chứa thông tin liên hệ cá nhân, tổ chức;

Không chứa nhãn hiệu, logo và các nội dung khác đã được bảo hộ theo quy định pháp luật mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.

 • Chữ ký

Không chứa thông tin liên hệ cá nhân, tổ chức;

Được thể hiện bằng ký tự latinh, không sử dụng ngôn ngữ khác.

 • Bài viết, chia sẻ, đăng tải của Thành Viên

Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung ở trên;

Bài viết phải bằng tiếng Việt có dấu. Ngôn từ bài viết cần tuân thủ chuẩn mực chungcủa chính tả và ngữ pháp tiếng Việt;

Khi đưa thông tin, bài viết từ sách, báo, website, diễn đàn khác, Thành Viên cần phải nêu rõ nguồn gốc của nội dung bài viết đó. Đối với các nguồn trích dẫn không chính thống, không đảm bảo tính pháp lý, có nội dung không phù hợp với tiêu chí của www.appstore.vn , Ban Quản trị có quyền xóa, khóa, chuyển bài mà không cần thông báo trước;

Không đưa bài sai chuyên mục; sai chủ đề. Ví dụ: Bài trả lời không liên quan nội dung đang được thảo luận, không mang tính chất thảo luận hoặc trả lời các bài viết trước đó;

Không thực hiện hành vi quảng cáo thương mại vì mục đích khác ngoài lợi ích của chủ sở hữu www.appstore.vn . Ví dụ: Các bài viết đưa thông tin liên lạc, mô tả dịch vụ sản phẩm nhằm mục đích thương mại hoặc dẫn link tới các trang mua bán trực tuyến;

Không đăng tải, chia sẻ các bài viết mang nội dung rác. Ví dụ: Bài chỉ có những từ mang tính chất cảm thán (Khùng, điên, chán…) hoặc bài ngắn không có giá trị về mặt thông tin (lượng thông tin truyền tải trong bài viết hầu như không có) mà chỉ có tính chất làm loãng chủ đề; bài chỉ có biểu tượng biểu hiện cảm xúc (emoticon icon); bài viết chỉ toàn chữ in hoa, in đậm toàn bài; nhiều chủ đề có cùng nội dung được gửi lên cách nhau không bao lâu; bài trả lời lạc chủ đề, chen ngang vào cuộc thảo luận; bài mang tính chất nói chuyện phiếm, trao đổi cá nhân, xin cho tài liệu, mời khảo sát, không thảo luận về chủ đề chung; bài viết được gửi liên tiếp nhau của cùng một Thành Viên gửi cho cùng một chủ đề trong một khoảng thời gian rất ngắn trừ những bài mang tính chất riêng biệt cần thiết phải gửi riêng từng bài hoặc một bài dài phải cắt ra làm nhiều bài ngắn; bài viết có suy luận thiếu căn cứ, không chính xác;

Bài viết không mang tính xây dựng, đi ngược mục tiêu và định hướng của www.appstore.vn ;

Không chia sẻ, đăng tải các tài liệu và các thông tin khác mà người dùng không mong muốn, không cho phép, thông tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của cộng đồng;

Không đăng tải nội dung phản hồi về chất lượng sản phẩm dịch vụ mà không có bằng chứng chứng cụ thể và đẩy đủ về trường hợp phản ánh. Trường hợp, Thành Viên đưa ý kiến phản ánh về sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức cần đưa dẫn chứng kèm theo như hình ảnh của hóa đơn giao dịch, sản phẩm, thời gian, địa điểm giao dịch, tình huống xảy ra sự việc… trong bài viết. Khi doanh nghiệp phản ánh thì người đưa bài phải cung cấp các thông tin cần thiết trong thời hạn 24giờ, kể từ khi nhận được phản hồi;

Không đăng tải nội dung mang tính cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng xấu cho doanh nghiệp. Ví dụ: So sánh trực tiếp giá cả, tính năng, mẫu mã của sản phẩm /dịch vụ một cách chủ quan gây tiêu cực/phản cảm cho doanh nghiệp…;

Không đăng tải nội dung vi phạm bản quyền nhằm mục đích thương mại;

Không phát tán virus, trojan, adware, spyware… hoặc các chương trình ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của website, phần cứng, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị viễn thông;

Không có hành vi phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, hệ thống, băng thông, cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất của www.appstore.vn ; xâm nhập, sử dụng trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc các nội dung của hệ thống www.appstore.vn dưới bất kỳ mục đích nào;

Bài viết, hình ảnh không gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp hoặc có tính chất lừa trên www.appstore.vn .

2. Quyền, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

2.1 Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

– Sử dụng dịch vụ mạng xã hội theo chất lượng và các nội dung của bản thỏa thuận;

– Bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của mình gây ra cho doanh nghiệp mạng xã hội nếu gây thiệt hại;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin truyền, đưa, lưu trữ trên mạng xã hội;

– Không được sử dụng mạng xã hội của doanh nghiệp mạng xã hội để kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội;

– Tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng, nội quy, Thỏa thuận và thời gian hoạt động của mạng xã hội;

– Không được kinh doanh lại các dịch vụ Internet dưới bất kỳ hình thức nào.

– Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật và thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

– Tuân thủ Thỏa thuận quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

– Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

2.2 Quyền của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

– Được sử dụng dịch vụ của mạng xã hội trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp Luật.

– Yêu cầu doanh nghiệp mạng xã hội cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

– Từ chối sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ mạng xã hội;

– Được bảo đảm bí mật thông tin riêng. Những thông tin mà người sử dụng cung cấp, www.appstore.vn sẽ chỉ sử dụng để kiểm soát hoạt động trên website, sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác khi chưa có sự đồng ý của người sử dụng, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Khiếu nại về chất lượng dịch vụ; được bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của doanh nghiệp mạng xã hội;

  Được sử dụng các dịch vụ trên mạng xã hội trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;

3. Quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội:

3.1 Trách nhiệm của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội:

– Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;

– Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

– Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

– Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;

– Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật;

– Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm khi có yêu cầu;

– Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Có 01 hệ thống máy chủ đặt tại Trung tâm VDC online, VDS trực thuộc tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, nhà Internet, lô IIA, Làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;

3.2 Quyền của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội:

– Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của người sử dụng mà không cần sự đồng ý của người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng;

– Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ www.appstore.vn , chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng dịch vụ cũng như sẽ đề nghị cơ quan chức năng truy tố Người sử dụng trước pháp luật nếu cần thiết;

– Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, www.appstore.vn có quyền sử dụng những thông tin mà Người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật;

– Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm đăng tải được quy định tại Thỏa thuận này, www.appstore.vn có quyền tắt ngay lập tức các nội dung đang được phát sóng, đăng tải bởi Người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người sử dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người sử dụng khác, www.appstore.vn sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm www.appstore.vn có quyền tắt ngay lập tức các nội dung đang được đăng tải bởi Người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người sử dụng vi phạm. Chúng tôi ( www.appstore.vn ) có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của www.appstore.vn là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành;

4. Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

 • Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng;

 • Nhắc nhở, cảnh cáo: Đối với hành vi vi phạm quy định của www.appstore.vn về thể thức, vị trí, chủ đề của bài viết; nội dung rác, nội dung quảng cáo, nội dung ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức khác hoặc có hành vi khác xâm phạm quyền và lợi ích của www.appstore.vn : Ban Quản trị có quyền xoá, chuyển chuyên mục, lọc bỏ nội dung quảng cáo, thay từ ngữ không phù hợp, tạm ngừng hiển thị chờ kiểm duyệt tùy theo mức độ vi phạm. Đồng thời, Thành Viên đó sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo (vi phạm lần đầu) hoặc bị áp dụng hình thức khóa tài khoản tạm thời (07 ngày) hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn (vi phạm lần thứ ba);

 • Khóa tài khoản tạm thời: Ban Quản trị đảm bảo sự kiểm duyệt bài mới, ẩn các bài không phù hợp hay tạm thời khoá nick các Thành Viên spam các tin tức quảng cáo, nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cho diễn đàn và để không ảnh hưởng tới hoạt động của các Thành Viên khác;

 • Khóa tài khoản vĩnh viễn: Đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật về nội dung cấm đăng tải, chia sẻ, trao đổi trên mạng xã hội: Ban Quản trị www.appstore.vn có quyền khóa, xóa ngay lập tức bài đăng mà không cần thông báo. Đồng thời, Thành Viên đó sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo (vi phạm lần đầu) hoặc bị áp dụng hình thức khóa tài khoản tạm thời (07 ngày hoặc 15 ngày) hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn (vi phạm lần thứ hai hoặc lần thứ ba);

 • Trường hợp hành vi vi phạm của Người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, www.appstore.vn sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý;

– Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn;

– Các hình thức xử phạt:

 • Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày

 • Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 15 ngày

 • Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản vĩnh viễn.

Hình thức xử phạt 3, khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

  1. Người sử dụng có hành vi lợi dụng www.appstore.vn nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chát… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề văn hóa hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

  2. Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các có nội dung khiêu dâm;

  3. Thông tin cá cược, cờ bạc: lợi dụng www.appstore.vn người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;

  4. Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác;

  5. Phá hoại hệ thống mạng xã hội www.appstore.vn : Thành viên lợi dụng việc sử dụng dịch vụ để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại dịch vụ hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat;

  6. Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

 1. Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác của www.appstore.vn để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

 2. Đăng tải video, âm thanh, hình ảnh có tính chất khiêu dâm, dung tục, khiêu gợi;

 3. Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu;

 4. Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo bang, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân;

 5. Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 7 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

  1. Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác;

  2. Lôi kéo cộng đồng thành viên tham gia Phòng cộng đồng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức;

5. Cảnh báo cho người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng:

– Việc chia sẻ các thông tin, hình ảnh…trên www.appstore.vn hoàn toàn có thể gặp phải các rủi ro, nguy hiểm (Các rủi ro này có thể là mất dữ liệu thông tin, bị sao lưu thông tin bởi các thành viên khác, ….). Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro đó khi chia sẻ các thông tin, hình ảnh,..này.

– Người dùng khi cung cấp thông tin trên môi trường mạng internet nói chung và trên trang Www.appstore.vn nói riêng cần thận trọng với thông tin mình cung cấp (thông tin về tên, tuồi, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân, số thẻ tín dụng, …) vì các thông tin này rất có thể bị lợi dụng như lấy cắp, dùng thông tin cá nhân của người dùng với mục đích khác, …

www.appstore.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới Ứng dụng hoặc website này hoặc các trang liên kết. www.appstore.vn và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc Người sử dụng sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà Người sử dụng gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên Ứng dụng hoặc website, việc Người sử dụng vi phạm, việc Người sử dụng vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc việc Người sử dụng vi phạm luật pháp hiện hành;

– Chúng tôi có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế việc sử dụng các nội dung do thành viên đăng tải vi phạm các điều khoản hoặc trái với các quy định của www.appstore.vn Người sử dụng đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin do thành viên đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính xác thực của thông tin cũng như chúng tôi không kiểm soát cách hành xử trong cũng như ngoài Ứng dụng hoặc website của thành viên;

Trên website của www.appstore.vn xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của www.appstore.vn. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm.Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. www.appstore.vn sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang www.appstore.vn;

www.appstore.vnmong muốn trở thành sân chơi trực tuyến bổ ích, công bằng và hợp pháp. Vì vậy, nếu Người sử dụng phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua link Báo vi phạm hoặc gửi email về bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ của chúng tôi;

– Nếu có khiếu nại về nội dung bị xem là vi phạm, vui lòng gửi email giải trình cho admin hoặc gọi tới tổng đài hoặc gọi trực tiếp cho người chịu trách nhiệm chính nội dung thông tin;

– Các quy định này cùng với Quy định quyền riêng tư được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa Người sử dụng và www.appstore.vn về việc Người sử dụng sử dụng dịch vụ do www.appstore.vn cung cấp. Việc www.appstore.vn không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó.

6. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên mạng xã hội với tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội hoặc với tổ chức, cá nhân khác:

www.appstore.vn thiết lập một cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhằm tạo ra một cơ chế rõ ràng, tránh những tranh chấp có thể xảy ra, có khung và biện pháp xử lý hiệu quả. Cụ thể:

– Khi người sử dụng đăng ký tạo tài khoản và được www.appstore.vn cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ của www.appstore.vn thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Thỏa thuận sử dụng tài khoản www.appstore.vn này hoặc thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác phải được đệ trình trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bồi thường được đăng tải trên website www.appstore.vn;

www.appstore.vn chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản;

– Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với www.appstore.vn sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, www.appstore.vn sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của www.appstore.vn là quyết định cuối cùng;

– Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của thoả thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

7. Công khai việc có hay không thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ trong thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

– Khi các tài khoản được người sử dụng đăng ký, www.appstore.vn sẽ được lưu trữ các thông tin tại hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam. Các thông tin này sẽ được www.appstore.vn thực hiện việc bảo mật với các bên thứ ba, và chỉ công khai, cung cấp trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định về công khai thông tin của Nhà nước.

– Trường hợp người sử dụng vi phạm các thỏa thuận với www.appstore.vn thì việc công khai thu thập, xử lý thông tin cũng sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin Người sử dụng cung cấp chỉ để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Người sử dụng. Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến Người sử dụng những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên www.appstore.vn hoặc những công ty liên kết với nó hoặc để liên hệ với Người sử dụng để biết quan niệm của Người sử dụng về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra. Thông tin cá nhân của Người sử dụng có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của Người sử dụng hay cho những mục đích liên quan. Chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bên thứ 3 để thực hiện các dịch vụ cho riêng họ khi chưa có sự đồng ý của Người sử dụng. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho các cá nhân, công ty mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép và trong bất cứ các trường hợp khác mà chúng tôi có sự xác định hợp lý rằng điều đó cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân. Dữ liệu khách hàng của www.appstore.vn có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản. Chúng tôi có một khu vực để Người sử dụng có thể liên lạc với chúng tôi.Bất kỳ phản hồi nào Người sử dụng gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với Người sử dụng để có thêm thông tin. Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Người sử dụng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

8. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội:

Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một các nghiêm túc, chính xác và bảo mật.

Doanh nghiệp thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ của doanh nghiệp và hệ thống máy chủ dự phòng.

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng qua các hình thức:

  1. Thiết lập hệ thống tường lửa ngăn ngừa các hình thức tấn công mạng;

  2. Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của doanh nghiệp thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của trang mạng. Đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.

  3. Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật và Thỏa thuận hoạt động của mạng xã hội.

III. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

– Chúng tôi khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên www.appstore.vn hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi tạo môi trường cho Người sử dụng giao lưu, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của Người sử dụng cũng như không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi Người sử dụng. Chúng tôi cố gắng tạo ra một cơ chế chia sẻ thân thiện và hữu ích cho tất cả cộng đồng.Vì thế, hãy chắc chắn rằng Người sử dụng đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên www.appstore.vn.

– Nếu Người sử dụng muốn chúng tôi thông báo cho Người sử dụng về bất kỳ sự thay đổi nào của Bản quy định sử dụng này trong tương lai, xin vui lòng truy cập website của chúng tôi.Chúng tôi khuyến cáo Người sử dụng nên cập nhật các quy định này cho mỗi lần vào truy cập và sử dụng các dịch vụ trên www.appstore.vn.

– Công ty Cổ phần ADSOTA là chủ sở hữu của www.appstore.vn cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của thông tin.

– Mọi quy định nghiêm ngặt nêu trên cũng vì mục đích tạo ra một môi trường mua bán bình đẳng, an toàn và thuận tiện cho cả người mua và bán. Kính mong quý khách thấu hiều và hợp tác với chúng tôi

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến này được công ty Cổ phần ADSOTA ban hành và thông qua ngày 10/09/2018.

Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung Thỏa thuận này, Công ty Cổ phần ADSOTA sẽ thông báo cho người sử dụng về những thay đổi này ít nhất 10 ngày trước khi chính thức thay đổi.

Tất cả các nhân viên công ty, nhân viên mạng xã hội và toàn bộ thành viên người sử dụng dịch vụ mạng xã hội có trách nhiệm hiểu, tuân thủ chặt chẽ các nội dung của bản thỏa thuận này.

Nơi nhận

– Bộ Thông tin truyền thông

– Lưu VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

Giám đốc

TRẦN QUỐC TOẢN