Samsung Galaxy A50

Bản cập nhật có số phiên bản A505FNXXS2ASJ1 đã được phát hành ở Thụy Sĩ, Kazakhstan, Ukraine, Uzbekistan và một số quốc gia ở Đông Nam Âu. Hiện tại, mình chưa có thông tin là phiên bản mới có mang lại tính năng nào cho Galaxy A50 ngoài bản vá bảo mật tháng 10 hay không.

Bên cạnh đó, hiện tại cũng chưa phải là tháng 10, nên cả Google và Samsung đều không đăng thông tin chi tiết về các lỗ hổng đã được sửa trong bản vá tháng 10. Vì vậy chúng ta đang chưa rõ những thay đổi có trong bản cập nhật dành cho Galaxy A50 mới nhất. Nếu bạn sở hữu thiết bị và đã nhận được bản cập nhật, có thể cho mọi người biết những gì tính năng hoặc cải tiến mới mà bạn thấy bằng cách để lại nhận xét bên dưới.

Cũng không thể bỏ qua trường hợp là Samsung Galaxy A50 không phải là bỏ qua bản vá tháng 9 vì điện thoại nằm trong danh sách cập nhật hàng quý, thay vì mỗi tháng. Hiện tại, bạn cũng có thể tự kiểm tra xem bản cập nhật này đã có sẵn trên thiết bị của mình hay chưa thông qua Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và Cài đặt.

Danh sách sản phẩm

Theo sammobile