iTunes là công cụ đã có rất nhiều năm tuổi đời và gắn bó với vô số người đang sử dụng hàng của Apple trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, trong sự kiện WWDC 2019 vừa qua, Apple đã công bố rằng họ sẽ có kế hoạch xóa sổ công cụ này và thay thế nó bằng các ứng dụng riêng biệt khác như Music, TV, Podcasts trên macOS. Người dùng Windows vẫn có thể sử dụng iTunes bình thường.

Apple đã có một cách thể hiện rất hài hước ở WWDC 2019 với đoạn video sát nhập Calendar và Safari vào iTunes trước khi thông báo iTunes sẽ bị khai trừ. Trên máy Mac, các ứng dụng đó sẽ là Apple Music – Podcasts – Apple TV.

Người dùng Windows thì sao? Mặc dù Apple không đề cập gì nhưng họ có thể hiểu ngầm là họ sẽ tiếp tục sử dụng công cụ này như trước giờ họ vẫn làm bằng một tổ hợp các tính năng mạnh mẽ, hữu ích.

Nguồn: How To Geek