Điểm hay của bộ từ điển này là nó hoạt động được với hầu hết các ứng dụng xử lý văn bản trên iOS. Miễn là bạn có thể chọn được từ là có thể dùng tính năng Tra cứu để sử dụng từ điển.

Để bật từ điển lên, bạn vào Settings > General > Dictionary > Chọn mục Vietnamese-English (Từ điển Lạc Việt). Khi bạn bấm vào, bạn cần chờ vài phút để hệ thống tải về bộ từ điển Lạc Việt (cần có kết nối internet để tải).

Sau khi cài đặt xong, để sử dụng từ điển bạn hãy mở một tài liệu hoặc một trang web trong Safari chẳng hạn, chọn từ đó và bấm vào mục Look Up ở menu nhỏ hiện ra.

Chọn từ điển bạn đã kích hoạt, trong đó có từ điển Lạc Việt.

Ý nghĩa của từ sẽ được hiển thị. Rất đơn giản!

Trường hợp bạn chọn từ tiếng Anh, việc tra cứu sẽ dùng bộ từ điển Anh – Việt. Ngược lại, từ điển sẽ tự động chọn bộ Việt – Anh.