Tắt Link Preview trên iOS 13

iOS 13 đã cải thiện Safari theo nhiều cách. Bây giờ Safari có thêm nhiều tính năng mới giúp trải nghiệm lướt web của người dùng trở nên tốt hơn, như tùy chọn ẩn thanh công cụ phía dưới trong khi bạn vuốt màn hình.

Tuy nhiên, một tính năng đang nhận được phản hồi trái chiều là Link Preview trong Safari trên iPhone và iPad chạy iOS 13. Một số người có thể không có vấn đề gì với tính năng này, trong khi những người khác nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu họ có thể vô hiệu hóa nó.

Để vô hiệu hóa tính năng Link Preview trên Safari của iPhone và iPad đang chạy iOS 13.

Tắt Link Preview trên iOS 13

Bước 1. Mở Safari trên iPhone hoặc iPad chạy iOS 13.

Tắt Link Preview trên iOS 13

Bước 2. Bây giờ đi đến bất kỳ trang web có một liên kết. Chạm và giữ liên kết này trong một hoặc hai giây. Bây giờ bạn sẽ thấy bản xem trước của liên kết này.

Tắt Link Preview trên iOS 13

Bước 3. Chạm vào Hide Preview nhỏ ở trên cùng bên phải.

Để kiểm tra, chạm và giữ liên kết ở trên một lần nữa. Bạn sẽ không thấy bản xem trước trang. Bây giờ bạn sẽ chỉ thấy liên kết trang và các tùy chọn hành động bên dưới.

Tắt Link Preview trên iOS 13

Tuy nhiên, nếu iPhone hoặc iPad của bạn đang trên bất kỳ phiên bản iOS 13 nào được phát hành trước iOS 13.2, tên tùy chọn Hide Preview được đặt là “Hide Link Previews” và được hiển thị trên trang hành động pop-up. Nhấn vào đó để thực hiện việc tắt tính năng Link Preview tương tự như trên.