Bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải xóa đống dữ liệu trong iPhone của mình mà không biết nên xóa cái gì và giữ lại cái gì. Giờ đây, với tính năng mới bổ sung trên iOS 11 sẽ giúp bạn không còn bận tâm về điều đó nữa.

Để sử dụng tính năng Storage (Dung lượng lưu trữ), bạn truy cập vào Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone. Tại đây sẽ hiển thị giao diện trực quan về tổng dung lượng bộ nhớ mà bạn đang sử dụng.

Khi bạn kéo xuống trang Dung lượng iPhone, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy danh sách các ứng dụng đã được cài đặt, dung lượng mỗi ứng dụng đang sử dụng và thời gian cuối cùng bạn sử dụng ứng dụng đó.

Công việc của bạn đơn giản chỉ là gỡ bỏ những ứng dụng không cần dùng đến nữa mà thôi. Ví dụ đơn giản, ứng dụng Angry Bird 2 có dung lượng 501.6MB. Khi lựa chọn Gỡ bỏ ứng dụng này đi thì bạn sẽ giải phóng được 501.6MB cho iPhone. Tuy nhiên dữ liệu của bạn sẽ không bị mất đi sau khi đã gỡ bỏ mà được lưu lên máy chủ của Appstore nên hoàn toàn có thể yên tâm.

Còn nếu bạn chọn Xóa ứng dụng thì toàn bộ dữ liệu cũng như ứng dụng sẽ bị xóa sạch luôn trên iPhone của bạn.