tính năng mới google

Nếu bạn chưa biết thì Google theo dõi vị trí, hoạt động và quá trình sử dụng web của bạn thông qua chiếc điện thoại mà bạn đang sử dụng. Theo Google, cho phép công ty truy cập vào dữ liệu cá nhân cũng có nghĩa là các ứng dụng Google khác sẽ hữu ích hơn đối với người dùng. Chẳng hạn, bằng cách theo dõi lịch sử vị trí, họ có thể đề xuất một nhà hàng ở gần bạn.

Lâu nay, bạn có thể quản lý dữ liệu cá nhân thông qua tài khoản Google. Trên điện thoại Android, truy cập Cài đặt -> Tài khoản -> Chọn địa chỉ Gmail của bạn -> Tài khoản Google -> Quản lý dữ liệu của bạn & Cá nhân hóa. Tại đây, bạn có thể từ chối việc bị ghi lại Hoạt động trên Web & Ứng dụng, Lịch sử vị trí, Hoạt động thoại & Âm thanh, Thông tin thiết bị và Lịch sử tìm kiếm trên YouTube.

Ở phần có tiêu đề “Quản lý kiểm soát hoạt động”, bạn có thể ngăn Google theo dõi việc sử dụng Chrome và các ứng dụng khác.

Mới đây, Google vừa công bố các công cụ tự động xóa cho phép bạn chọn khoảng thời gian mình muốn Google lưu dữ liệu cá nhân. Bạn có thể chọn lưu chúng trong 3 tháng, 18 tháng hoặc cho đến khi bạn xóa thủ công. Nếu bạn chọn 3 tháng hoặc 18 tháng, mọi dữ liệu cũ hơn sẽ tự động bị xóa.

tính năng mới google

Trước tiên, tính năng mới sẽ được cung cấp cho Lịch sử vị trí và Hoạt động trên Web & Ứng dụng. Google sẽ bắt đầu mở rộng nó sau vài tuần nữa.