Theo Phone Arena, sau khi nhận được những phản hồi từ người dùng, Google dường như đã quyết định rằng việc kết nối giữa các dịch vụ này là khó hiểu, vì vậy họ sẽ ngừng kết nối giữa 2 ứng dụng Photos và Drive trong tháng 7 tới đây.

Điều đó có nghĩa là trong tháng tới, ảnh và video mới từ Drive sẽ không tự động hiển thị trong Photos. Đồng thời, ảnh và video mới trong Photos sẽ không được thêm vào thư mục ảnh trong Drive. Ngoài ra, ảnh và video đang bị xóa trong Drive sẽ không còn bị xóa khỏi Photos và ngược lại.

Tất nhiên, các tập tin đã được đồng bộ hóa trên hai dịch vụ sẽ vẫn ở cả hai, vì vậy người dùng không mất bất cứ thứ gì đang có. Hơn nữa, những người có thư mục Photos của Google trong Drive hẳn sẽ hài lòng khi biết rằng trong khi nó sẽ không còn tự động cập nhật nữa.

Cuối cùng, Google đã thông báo rằng họ đang mang đến một tính năng “tải lên từ Drive” trong Photos. Tính năng mới này sẽ cho phép người dùng chọn thủ công ảnh và video từ Drive để thêm vào ứng dụng Photos. Tuy nhiên, các mục này sẽ không được kết nối giữa Photos và Drive, ngay cả sau khi chúng được sao chép.  Ngoài ra, cần lưu ý rằng vì đồng bộ hóa không được bật trong hai dịch vụ nên các mục bạn sao chép chất lượng ban đầu từ Drive sang Photos sẽ được tính vào hạn ngạch trong cả hai dịch vụ, trừ khi người dùng chọn xóa chúng từ hai bên.

Theo: Phone Arena