Google Photos giới hạn việc lưu trữ video đối với một số định dạng

Google Photos hay Google Ảnh ra mắt lần đầu tiên vào năm 2015 với cam kết hỗ trợ người dùng tải lên các hình ảnh và video không giới hạn (chất lượng gốc có hạn, còn độ phân giải được Google tối ưu thì không giới hạn). Tuy nhiên, cam kết này đã có chút thay đổi.

Google Photos cho biết một số định dạng video tải lên sau ngày 6/12/2018 sẽ chiếm dung lượng bộ nhớ trong tài khoản của người dùng.(mặc định là 17 GB).

Google Photos giới hạn việc lưu trữ video đối với một số định dạng

Các định dạng được Google Photos hỗ trợ bắt đầu từ ngày 6/12/2018, bao gồm: .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts, .mkv.

Google Photos đưa ra thông báo về các video không được hỗ trợ

Google Photos đưa ra thông báo về các video không được hỗ trợ

Các video mà Google Photos không thể xử lý sẽ chiếm dụng bộ nhớ

Các video mà Google Photos không thể xử lý sẽ chiếm dụng bộ nhớ

Như vậy các định dạng video VOB, RAW hoặc những file mà Google Photos không thể xử lý được sẽ tính vào tài khoản bộ nhớ của bạn. Nếu bạn đã tải lên những định dạng video không hỗ trợ trước đó, thì hãy tải về thiết bị hoặc xóa chúng đi để đỡ tốn bộ nhớ (nếu cảm thấy video không cần thiết).