Facebook thừa nhận đã vô tình làm lộ email của 1.5 triệu người dùng

Mới đây, Facebook đã xác nhận rằng danh sách liên hệ email mà họ thu thập được từ khoảng 1.5 triệu người dùng kể từ tháng 5/2016, đã vô tình được tải lên trang web.

Danh sách liên hệ đó thuộc về những cá nhân đang tạo một tài khoản mới trên Facebook. Công ty thừa nhận vấn đề sau khi một nhà nghiên cứu bảo mật kêu gọi người dùng chú ý đến hành vi khai báo mật khẩu email như là một phần của bước xác minh trong quá trình đăng ký.

Sau khi nhập mật khẩu email, Facebook sẽ tiếp tục nhập danh sách liên hệ của người dùng mà không có sự đồng ý của họ. Điều này đi ngược lại các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu cá nhân. Các danh sách liên hệ email được thu thập đóng vai trò chính trong các hoạt động nhắm mục tiêu quảng cáo và các nỗ lực khác để đề xuất bạn bè giúp người dùng thêm bạn bè trên mạng.

Facebook thừa nhận đã vô tình làm lộ email của 1.5 triệu người dùng

Facebook nói rõ rằng họ không có quyền truy cập vào nội dung email, nhưng việc xử lý sai dữ liệu thuộc loại này vẫn cho thấy có vấn đề trong hoạt động bảo mật của công ty.

Cũng theo Facebook, họ đã gỡ bỏ những danh sách liên hệ được tải lên. Hiện tại vẫn chưa rõ có bao nhiêu danh sách liên hệ email được tải lên vào hệ thống của Facebook.

Nguồn: Neowin