Phiên bản chính thức iOS 11.3 vẫn chưa được công bố nhưng Apple đã chia sẻ thông tin về iOS 11.4. Đây rõ ràng là bất ngờ lớn với người dùng iOS. Trong thực tế, các phiên bản iOS 9 và iOS 10 đều chỉ dừng lại ở những cập nhật lớn thứ 3 (iOS X.3). Nhưng Apple đang muốn làm cái gì đó khác với iOS 11 khi chia sẻ thông tin về iOS 11.4 trong sự kiện hôm qua. Công ty cho biết, bản cập nhật lớn này sẽ tập trung vào giáo dục và truyền thông. Chưa có iOS 11.3 chính thức nhưng Apple đã gợi ý iOS 11.4 Trên trang web nhà phát triển của Apple cũng cho thấy iOS 11.4 sẽ tham gia vào khuôn khổ giáo dục ClassKit. Vai trò chính của nó là áp dụng iPad mới vào hỗ trợ việc học tập của học sinh và công tác giảng dạy của giáo viên để quản lý tốt hơn.

Trả lời ngắn gọn với truyền thông, Apple cũng cho biết với iOS 11.4 thì họ mong muốn rằng giáo viên sẽ quản lý tốt hơn học sinh. Chẳng hạn như xem quá trình học tập, theo dõi công việc của học sinh… Đối với việc phát hành iOS 11.4, Apple vẫn giữ bí mật thông tin.