Trước tiên, bạn cần truy cập vào menu Settings bằng cách cuộn từ trên xuống 2 lần và bấm vào biểu tượng bánh răng cưa.

Tiếp sau đó, bấm vào tùy chọn Security.

Hãy tìm đến mục Face Unlock. Lúc này máy sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu, mã PIN hoặc hình vẽ bảo mật mà bạn đã thiết lập từ trước.

Trong menu của Face Unlock, cuộn xuống phía dưới cùng và chọn Delete Face Data.

Lúc này máy sẽ yêu cầu bạn xác nhận hành động trên. Nếu muốn xóa, bấm Delete.

Sau khi xóa xong dữ liệu nói trên thì Face Unlock sẽ bị vô hiệu hóa trên máy Pixel 4 của bạn.

Nguồn: How To Geek