Biểu tượng của một chiếc tai nghe dạng inear được tìm thấy trong một thành phần của hệ thống liên quan đến cài đặt trợ năng, cho thấy rằng những thứ này sẽ hoạt động như máy trợ thính, tương tự như những gì có thể được thực hiện với AirPods hiện tại.

Tai nghe Airpods

Các tài liệu tham khảo khác được tìm thấy trong HĐH cho thấy AirPods mới sẽ có các chế độ nghe khác nhau, có hoặc không có khử tiếng ồn. AirPods mới có mã model B298.

Tai nghe Airpods 03

Có thể AirPods mới có chức năng khử tiếng ồn sẽ được công bố vào cuối tháng này, khi Apple dự kiến ​​sẽ có một sự kiện đặc biệt khác .

Khi điều đó xảy ra, AirPods sắp tới trông rất giống với hình ảnh được chia sẻ trên SlashLeaks vào tháng trước về cái được gọi là nguyên mẫu AirPods 3.

Nguồn: 9to5mac