Samsung Việt Nam vẫn là hãng có đóng góp lớn nhất vào kim ngạch xuất khẩu điện thoại

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, tính chung 10 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước: điện thoại và linh kiện đạt 40,7 tỷ USD, tăng 10,6%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 24,3 tỷ USD, tăng 15,2%.

Đóng góp lớn nhất vào kim ngạch xuất khẩu điện thoại vẫn là hãng Samsung Electronics Việt Nam.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 10 tháng, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 39 tỷ USD, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 43,7%. Tiếp đến là EU đạt 34,9 tỷ USD, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 26,5%, điện thoại và linh kiện tăng 6,6%.

Thị trường Trung Quốc đạt 32,1 tỷ USD, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 117,1%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 29,3.

Ở chiều ngược lại, tính chung 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt 34,6 tỷ USD, tăng 13,2%; điện thoại và linh kiện đạt 12,6 tỷ USD, giảm 1,6%. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng tăng 10,2%; điện thoại và linh kiện tăng 3,9%.

Đứng thứ hai là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu điện tử, máy tính và linh kiện tăng 14,1%.