Mặc dù VSCO là một ứng dụng cho phép người dùng có thể tải về miễn phí nhưng sẽ có rất nhiều bộ lọc hình ảnh mà bạn sẽ phải trả phí để có thể sử dụng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hoàn toàn tạo ra các hiệu ứng như mong muốn thông qua một số “công thức ma thuật” được giới thiệu ở bài viết dưới đây.

Nếu chưa cài đặt ứng dụng, bạn có thể tải về ứng dụng VSCO dành cho cả hai nền tảng Android và iOS tại địa chỉ sau:

Dưới đây là 50 “công thức ma thuật” dành cho các anh chị em: