Cụ thể, tính đến ngày 30 tháng 3 năm 2019, iPhone sử dụng cơ sở của Hoa Kỳ đạt 193 triệu đơn vị, so với 189 triệu đơn vị vào cuối quý trước, và mức tăng trưởng này chỉ tương ứng với con số 2%.

Trước đó, số lượng người dùng iPhone của Apple ở mức 173 triệu chiếc vào cuối quý 3 năm 2018, tăng trưởng 12% so với năm trước, điều này không tệ, nhưng không hoàn toàn đạt được tốc độ tăng trưởng của những năm trước.

Một năm trước, cơ sở người dùng iPhone được cài đặt ở Mỹ đã tăng bốn phần trăm so với quý trước và 19 phần trăm so với cùng kỳ năm trước trước nữa.

Và dữ liệu này đã một lần nữa cho thấy doanh số iPhone trong quý 1 của Apple đã tăng trưởng chậm lại dù Apple đã có những động thái giảm giá trong các kỳ nghĩ lễ gần đây. Apple cũng chứng kiến ​​doanh thu của hãng giảm trong quý tài chính thứ hai (quý đầu tiên của năm 2019) khi chỉ đạt 58 tỷ đô la, so với 61.1 tỷ đô la trong quý trước.

Apple chưa bao giờ cung cấp một con cố cụ thể về số lượng thiết bị hoạt động tại Hoa Kỳ, nhưng đầu năm nay, công ty cho biết có 1.4 tỷ thiết bị hoạt động trên toàn thế giới. 900 triệu thiết bị đó là iPhone.

Theo: Macrumors