Được biết, sau khi cập nhật phiên bản watchOS 6, Apple Watch sẽ trở thành một thiết bị đáng tin cậy nhằm mục đích xác thực Apple ID.

Ví dụ, khi bạn hoặc người khác đăng nhập vào tài khoản Apple ID của bạn trên thiết bị hoặc trình duyệt mới, Apple Watch sẽ hiển thị cảnh báo, đưa ra vị trí nơi đang thực hiện đăng nhập.

Nếu tiếp tục thực hiện đăng nhập, 1 mã xác minh gồm sáu chữ số sẽ xuất hiện trên Apple Watch, nó sẽ được nhập vào trình duyệt nơi đang thực hiện đăng nhập.

Nếu bạn còn nhớ thì tính năng này đã có sẵn trên iPhone và iPad kể từ iOS 9 và trên máy Mac kể từ bản cập nhật OS X El Capitan. Nó dành cho tài khoản Apple ID đã bật xác thực hai yếu tố.

Nguồn: Macrumors