Sau nhiều tháng thử nghiệm với Windows Insiders, ứng dụng Your Phone giờ đây có thể hiển thị các thông báo từ điện thoại Android lên PC chạy Windows 10. Tính năng này hiện đang được triển khai rộng rãi cho tất cả người dùng Your Phone, cho phép bạn đạt smatphone của mình nhưng vẫn có thể xử lý các thông báo nhận được trên PC.

Ứng dụng Your Phone

Theo trang Android Central, bất kỳ thông báo nào mà người dùng thường nhận được trên điện thoại của mình giờ đây sẽ nằm trong phần “Thông báo” của ứng dụng Your Phone trên Windows 10. Cho dù thông báo đó là từ Twitter, Facebook, Messenger hay bất kỳ ứng dụng nào khác, việc loại bỏ nó khỏi PC của bạn sẽ cũng loại bỏ nó trên điện thoại của bạn và ngược lại.

Để tính năng này hoạt động, PC của người dùng cần phải chạy bản cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018 trở lên. Ngoài ra, số phiên bản của ứng dụng Your Phone cũng phải từ 1.19052.657.0 trở lên. Ông Vishnu Nath, người phụ trách ứng dụng Your Phone và các trải nghiệm đa thiết bị khác trong Windows, đã tuyên bố trên Twitter rằng việc tung ra tính năng mới này hiện đã đạt khoảng 50% PC, và Microsoft dự đoán quá trình này sẽ hoàn tất vào ngày 9/7 tới đây.

Theo: Android Central