Deep Fusion trên iPhone 11 Pro

Như Schiller đã giải thích, khi bạn chuẩn bị chụp ảnh bằng iPhone 11 Pro mới, máy ảnh sẽ chụp 8 ảnh trước khi bạn nhấn chụp. Khi bạn thực hiện chụp, sẽ mất một lần phơi sáng dài và sau đó sẽ ghép một hình ảnh mới lại với nhau, “pixel-by-pixel” để tạo ra một bức ảnh có nhiều chi tiết và rất ít nhiễu.

Nó không được thiết kế đặc biệt để chụp trong bóng tối, nhưng rõ ràng Apple đi theo hướng phát triển camera giống như Google. Night Sight là một trong những thế mạnh của một số điện thoại Pixel gần đây, sử dụng máy học để tạo ra hình ảnh có ánh sáng tốt trong môi trường tối.

Schiller đã không nói chính xác khi nào chúng ta có thể mong đợi Deep Fusion, nhưng nó sẽ đến trên các thiết bị trong những tháng tới. Đó là lý do mà chúng ta sẽ chờ đợi các tính năng camera thú vị Pixel 4 dựa trên nhiếp ảnh tính toán “ưu việt” của Google.