Thử nghiệm bẻ cong iPhone 8 và iPhone 7: Apple đã làm tốt hơn rất nhiều

208

Sử dụng khung kim loại, mặt kính cường lực, iPhone 8 tỏ ra chắc chắn hơn nhiều so với iPhone 7 trong bài thử nghiệm bẻ cong