Tại sao mũi tên của chuột máy tính không thể thẳng đứng như các thứ khác.

Tôi có một thắc mắc bao lâu này là vì sao mũi tên con chuột trên màn hình máy tính không thẳng đứng mà nghiêng 45 độ? Có lý do gì đằng sau thiết kế đặc biệt này, mong mọi người giải đáp.