Giờ đây, một video được chia sẻ bởi M. Brandon Lee trên kênh YouTube This is Tech Today làm sáng tỏ hơn về tính năng Motion Sense này trên chiếc Google Pixel 4.

Google Pixel 4

Theo GSM Arena, như tên gọi thì Motion Sense sẽ cho phép bạn thực hiện các hành động khác nhau qua bài hát, ngưng báo thức, đưa chuông điện thoại về chế độ im lặng. Ngoài ra còn có một tính năng gọi là “Reach to check phone” sẽ tự động bật sáng màn hình để hiển thị thông báo, thời gian và các thông tin khác mỗi khi bạn di chuyển bàn tay qua màn hình điện thoại.

Bạn có thể xem video dưới đây lúc 13:01 để biết thêm về Motion Sense hoặc xem nó từ đầu để xem một số hình ảnh về Pixel 4 được Lee mua lại từ nguồn của mình.