Với Scrnrcrd., bạn không cần phải:

– Cài đặt plugin, tiện ích mở rộng gì cả.

– Sử dụng trực tiếp, không cần tài khoản.

– Sử dụng không giới hạn trên bất kỳ nền tảng.

Để quay video màn hình với Scrnrcrd., bạn làm theo như sau.

Bước 1: Trên trang chủ, bạn bấm vào nút Record và chọn màn hình muốn quay.

– Your Entire Screen: Quay toàn bộ màn hình.

– Application Window: Quay cửa sổ ứng dụng đang mở được bạn chọn.

– Chrome Tab: Quay màn hình tab trên trình duyệt Chrome hoặc trình duyệt khác được bạn chọn.

Bước 2: Chọn xong, bấm Share để tiến hành quay.

Khi quay xong, bạn bấm Stop trên giao diện Scrnrcrd. hay Stop sharing của Chrome.

Bước 3: Video quay màn hình sẽ tự động ngay trên trang chủ Scrnrcrd. Bạn muốn tải về máy thì bấm Download.

Lưu ý:

– Scrnrcrd chưa hỗ trợ quay màn hình từ webcam.

– Bạn nên dùng trình duyệt Chrome (máy tính, di động) để thực hiện.