Nút này có chức năng tương tự như nút của Twitter, Facebook hoặc Google.

Apple nói rằng đây là một tùy chọn đăng nhập bảo mật mà hãng muốn dành tặng người dùng. Apple sẽ đánh dấu các địa chỉ email của người dùng cùng với những thông tin cá nhân khác để cho phép các ứng dụng liên hệ với người dùng một cách gián tiếp.

Người dùng có thể chọn lựa những thông tin họ muốn chia sẻ với ứng dụng mà họ muốn đăng nhập. Bạn có thể chia sẻ địa chỉ email thật của bạn cho các ứng dụng của bên thứ 3 hoặc sử dụng tùy chọn Hide My Email. Với tùy chọn thứ 2, ứng dụng đó sẽ chỉ nhìn thấy email của bạn là một email ẩn danh nào đó.

Để sử dụng được nút này, dĩ nhiên là các nhà phát triển phải cập nhật ứng dụng của mình lên. Chắc chắn một điều rằng sẽ có nhiều ứng dụng không thích điều này vì họ không thể truy cập vào cơ sở dữ liệu của khách hàng.

Chúng ta phải tiếp tục chờ xem nút này hoạt động như thế nào trong thời gian tới.

Nguồn: 9to5mac