Có một sự thật là hầu hết chúng ta đều vô tình hay cố ý quên đi sự tồn tại của dây an toàn trong những chuyến đi ngắn hoặc trên taxi, mặc dù trong năm 2016 lẽ ra khoảng 2800 người đã có thể tránh được cái chết nếu họ chịu sử dụng dây an toàn khi ngồi ở ghế sau.

Có một sự thật là hầu hết chúng ta đều vô tình hay cố ý quên đi sự tồn tại của dây an toàn trong những chuyến đi ngắn hoặc trên taxi

Rất nhiều người lớn không đeo dây an toàn khi ngồi ghế sau trên ô-tô – đó là kết quả cuộc khảo sát do các chuyên gia của Viện an toàn đường bộ Mỹ (IIHS) thực hiện với 1172 người tham dự. Theo đó, có tới 91% người được hỏi cho biết họ luôn thắt dây an toàn khi ngồi ở ghế trước, tuy nhiên chỉ 72% có sử dụng dây an toàn khi ngồi ở hàng ghế sau.

IIHS nhấn mạnh rằng, mặc dù thực tế là trong những năm gần đây thói quen sử dụng đai an toàn của hành khách và các lái xe đã có nhiều biến chuyển nhưng nhiều người vẫn có suy nghĩ không chính xác rằng ngồi ở hàng ghế sau sẽ an toàn hơn so với hàng ghế đầu.

Số liệu thống kê của IIHS cho thấy, chỉ riêng trong năm 2016 lẽ ra khoảng 2800 người đã có thể tránh được cái chết nếu họ chịu sử dụng dây an toàn khi ngồi ở ghế sau. Và để chứng minh cho lập luận của mình, IIHS đã tiến hành một bài kiểm tra va chạm đặc biệt để cho chúng ta thấy điều gì sẽ xảy ra cho hành khách ngồi ở ghế sau mà không thắt đai an toàn.

https://youtu.be/0FzXdQSDPXk