Mi A2 là smartphone Android One đầu tiên của Xiaomi được lên Android Pie

Vào ngày 16/11, một số ít Xiaomi Mi A2 đã được lên đời Android 9 Pie, còn từ hôm nay (18/12), smartphone này mới được cập nhật Pie tại nhiều quốc gia. Đây cũng là mẫu smartphone Android One đầu tiên của Xiaomi được cập nhật Android 9 Pie trên diện rộng.

Mi A2 Lite cũng sẽ không bỏ lại phía sau, vào ngày 26/11, một số ít Mi A2 Lite cũng đã được cập nhật Pie. Vì vậy, dự kiến khoảng 1-2 tuần nữa, Mi A2 Lite tại nhiều quốc gia cũng sẽ được lên Android 9.

Với phiên bản Mi A1, gần đây, cũng có một số ít đã được cập nhật Android 9 Pie beta. Tuy nhiên chưa rõ khi nào thì Mi A1 mới được lên Android Pie trên toàn thế giới.

Hiện tại, nếu bạn đang sử dụng Mi A2, bạn có thể kết nối mạng và kiểm tra xem đã có bản cập nhật Android 9 Pie chính thức chưa, nếu chưa bạn có thể đợi thêm vài ngày nữa bởi thông thường, bản cập nhật đến sớm hay muộn cũng tùy từng quốc gia, khu vực khác nhau.