iOS có rất nhiều mẹo hay ho Apple không hề nhắc đến trong các hướng dẫn của họ. Một trong những mẹo vừa được trang công nghệ Howtogeek phát hiện là khả năng di chuyển nhiều ứng dụng cùng lúc. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng khả năng này.

Từ màn hình Home, bạn nhấn và giữ lên biểu tượng của ứng dụng bất kỳ cho đến khi nó bắt đầu lắc lư. Bạn lưu ý đừng nhấn quá mạnh nếu không bạn sẽ kích hoạt 3D Touch.

Tiếp theo, bạn nhấn và kéo một biểu tượng bất kỳ để di chuyển nó xung quanh màn hình Home.

Để thêm ứng dụng khác, bạn sử dụng ngón tay khác để chạm lên biểu tượng của ứng dụng muốn thêm trong khi bạn vẫn đang nhấn và giữ biểu tượng thứ nhất. Bạn phải sử dụng 2 ngón tay cùng lúc. Thực hiện tương tự như vậy để thêm các ứng dụng khác bạn muốn di chuyển.

Bây giờ, bạn có thể kéo nhóm các ứng dụng này đến bất kỳ vị trí nào bạn muốn trên màn hình Home.

Khi bạn thả ngón tay, các biểu tượng trong nhóm này sẽ bung ra theo thứ tự ngược lại với khi bạn thêm chúng vào nhóm trước khi di chuyển.