Bạn muốn các thông báo, thông điệp cá nhân bảo mật hơn hay đơn giản là ngăn chặn bất cứ ai tham gia vào cuộc nói chuyện riêng của bạn? Khỏe. Bạn có một tùy chọn để vô hiệu hóa trả lời nhanh các thông điệp khi iPhone hoặc iPad của bạn bị khóa. Khi được kích hoạt bất cứ ai cũng cần phải nhập mật mã trên thiết bị hoặc sử dụng Touch ID để có thể trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

Cá nhân mình thì thường thích việc trả lời nhanh chóng các tin nhắn ngay trên màn hình khóa. Tuy nhiên, những tin nhắn này là không an toàn và nó có thể bị truy cập hay phản hồi từ bất cứ một ai đó. Như vậy sẽ làm cho thông tin cá nhân không được an toàn. Đó là lý do tại sao mình đã tắt tiện ích nhắn tin trả lời nhanh từ màn hình khóa trên thiết bị iOS.

Làm thế nào để tắt tính năng trả lời nhanh trên iPhone hoặc iPad đã bị khoá

Bước 1. Khởi động ứng dụng Settings (Cài đặt) trên thiết bị iOS của bạn.

Bước 2. Bây giờ, bạn phải bấm vào phần Touch ID & Passcode hoặc Face ID & Passcode.

Bước 3. Tiếp theo, bạn cần phải nhập mật mã trên iPhone / iPad để truy cập phần mở rộng.

Bước 4. Cuối cùng, dưới đề mục ALLOW ACCESS WHEN LOCKED (Cho phép truy cập khi bị khóa), bạn hãy tắt công tắc của tùy chọn Reply with Message.

Từ bây giờ trở đi, bạn hay bất cứ ai nếu muốn trả lời tin nhắn trên iPhone hoặc iPad sẽ đều cần phải nhập mật mã hoặc sử dụng Touch ID trên màn hình khóa.