iOS 12 đã cho phép người dùng quản lý mật khẩu của bên thứ 3 với chức năng tương tự như iCloud Keychain. Bạn có thể xem cách sử dụng chúng qua bài viết.

iOS 12

iCloud Keychain khá tuyệt vời khi bạn chỉ sử dụng các thiết bị của Apple và cần các công cụ quản lý mật khẩu rất cơ bản. Tuy nhiên, nếu bạn là người dùng của 1Password hoặc LastPass thì sẽ cảm thấy tiếc nuối khi chúng không có hỗ trợ cấp hệ thống thực sự.

May mắn thay, iOS 12 sửa lỗi này bằng cách cung cấp cho người quản lý mật khẩu của bên thứ ba quyền lợi iCloud Keychain, nghĩa là các ứng dụng này sẽ được coi như là bản sao iCloud Keychain gốc.

Lưu ý: Trình quản lý mật khẩu của bạn sẽ cần được cập nhật cho iOS 12. Thiết bị của bạn cũng sẽ cần chạy iOS 12 trở lên. Apple không chấp nhận các ứng dụng sử dụng iOS 12 SDK cho đến khi iOS 12 chính thức có mặt.

iOS 12

  • Đảm bảo trình quản lý mật khẩu của bạn đã được cập nhật cho iOS 12 và tính năng AutoFill Passwords được bật.
  • Để bật, bạn truy cập Settings > Passwords & Accounts > AutoFill Passwords.
  • Đảm bảo đã bật tính năng AutoFill Passwords. Danh sách các ứng dụng tự động điền mật khẩu của bên thứ ba giờ đây sẽ xuất hiện cùng với iCloud Keychain.
  • Nhấn vào ứng dụng để bật tự động điền mật khẩu cho ứng dụng đó. Lưu ý: Bạn có thể sử dụng nhiều ứng dụng tự động điền mật khẩu tại bất kỳ thời điểm nào, bao gồm cả iCloud Keychain.

Và đó là tất cả những gì bạn có thể làm để điển mật khẩu tự động cho các ứng dụng bên thứ 3 trên iOS 12.

Theo 9to5mac