Bạn có thể ẩn thanh điều hướng, điều khiển bằng cử chỉ vuốt thả tương tự Android P hoặc iPhone X khi Back, đa nhiệm, trở về màn hình Home…..trên smartphone
Tuy nhiên, có một vài điểm nhỏ nên lưu ý trước khi thực hiện:

  • Các máy trên hệ điều hành Android Oreo sẽ bị lỗi, không khuyến khích sử dụng nếu bạn đang dùng Android 8.1
  • Phần mềm được phát triển từ các lập trình viên của diễn đàn XDA, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhiều hơn
  • Nên cân nhắc về việc có thể xảy ra lỗi.

Bước 1: Tải về và cài đặt Navigation Gestures như các ứng dụng thông thường. Cấp quyền để ứng dụng hoạt động

Cách điều khiển bằng cử chỉ vuốt thả tương tự Android P

Bước 2: Kiểm tra thanh điều hướng đã ẩn hay chưa

Cách điều khiển bằng cử chỉ vuốt thả tương tự Android P

Bước 3: Mặc định có sẵn sẽ là nhấn 1 lần để về Home, nhấn 2 lần để về app trước đó hoặc nhấn và giữ lâu để gọi trợ lí ảo. Tuy nhiên bạn có thể vào Setting – Gestures để hiệu chỉnh thao tác bạn muốn sử dụng. Ngoài ra mục Appearance sẽ cho phép tăng hoặc giảm kích thước của thanh điều hướng ảo bạn sử dụng.

Cách điều khiển bằng cử chỉ vuốt thả tương tự Android P

Theo XDA