Tôi dự tính mua thêm cục pin 24.000 mAh nhưng nghe nói mới có luật hạn chế mang pin dự phòng.

Tôi dùng MacBook mới và muốn mua cục sạc dung lượng cao để sạc cho cả máy lẫn iPhone. Tuy nhiên, có người nói giờ tối đa chỉ được 20.000 mAh khi mang lên máy bay thì phải. Ai biết rõ cái này không xin chỉ giúp.

halatuan77**@gmail.com