Chế độ ẩn danh trong nhiều năm qua đã luôn là một tính năng đặc trưng và ổn định của Google Chrome. Trong chế độ này, bạn có thể dùng trình duyệt web một cách riêng tư, và lịch sử duyệt web, cookies lẫn những thông tin mà bạn điền trên mạng cũng sẽ không được lưu lại. Do đó, dù cho sau đó có người sử dụng máy tính hay điện thoại của bạn để lên mạng, họ cũng sẽ không thể biết được bạn vừa làm gì.

Tính năng tiện dụng này giờ đây đã có mặt trên Google Maps. Khi bật, Maps sẽ không lưu lại hoạt động vào tài khoản Google của bạn, bao gồm những nơi bạn vừa tìm kiếm hay địa điểm mà bạn vừa tìm đường đi tới.

che do an danh tren google maps

Theo như Google Maps Help, bật Ẩn danh tức là Google sẽ không “lưu trình duyệt hay lịch sử tìm kiếm lẫn gửi thông báo, cập nhật Lịch sử vị trí hay chia sẻ vị trí, hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để tùy chỉnh Maps.”

Cách bật Chế độ Ẩn danh trên Google Maps

Bước 1: Mở ứng dụng Google Maps trên Android

Bước 2: Nhấn vào hình ảnh profile

Bước 3: Nhấn vào Turn on Incognito Mode

Bạn cũng có thể làm theo như ba bước trên lần nữa để tắt chế độ ẩn danh.