Google thông báo rằng ứng dụng Gmail trên iOS sắp tới sẽ được bổ sung tính năng All Inboxes để bạn xem thư từ tất cả mọi tài khoản trong cùng 1 nơi, không phải nhảy qua nhảy lại giữa các tài khoản như từ trước đến nay. App Gmail trên Android thì đã hỗ trợ All Inboxes từ lâu rồi. Trong vòng 15 ngày tới app Gmail sẽ bắt đầu được cập nhật cho mọi người dùng, kể cả Gmail cá nhân hay G Suite của công ty.

Thật ra từ lâu mình không còn dùng app Gmail trên iOS nữa vì giao diện khá rối, khó tập trung vào những email quan trọng nhất. Mình dùng Outlook vì giao diện sạch, đơn giản mà lại có tính năng All Inboxes này từ lâu rồi. Outlook còn hỗ trợ phân loại email thông minh, chỉ những thư mà nó đáng giá là quan trọng mới xuất hiện trong giao diện và gửi notification ra cho bạn biết. Anh em có thể tham khảo thêm trong bài: [Chia sẻ] Vì sao mình chọn Outlook Mail làm app email chính trên iOS?