Có vẻ như vấn đề cảm ứng Samsung Galaxy J7 Pro đang gặp phải là do nguyên nhân điện thoại cập nhật lên Android 8.1 Oreo gây ra.

Galaxy J7 Pro bị vấn đề cảm ứng với Android 8.1 Oreo

Samsung đã bắt đầu triển khai bản cập nhật Android 8.1 Oreo cho thiết bị này khoảng một tháng trước. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã đăng tải trên diễn đàn chính thức của Samsung để chia sẻ về vấn đề màn hình cảm ứng hoàn toàn không phải hồi sau khi cài đặt nó.

Báo cáo đến từ người dùng ở một số quốc gia. Vấn đề rõ ràng là có ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của người dùng. Điện thoại của họ về cơ bản là cục chặn giấy với màn hình cảm ứng  không sử dụng được.

Những người đang phải đối mặt với vấn đề này nói rằng màn hình cảm ứng đã trở thành không phản hồi thời điểm Galaxy J7 Pro của họ khởi động lại sau khi bản cập nhật được cài đặt. Không phải ai cập nhật Galaxy J7 Pro lên Android 8.1 Oreo cũng gặp phải vấn đề này.

Một số người cho rằng vấn đề cảm ứng Galaxy J7 Pro thường xảy ra đối với các thiết bị đã bị sửa chữa màn hình. Samsung đã không thực sự xác nhận vấn đề này. Một số Mod trên diễn đàn đã cung cấp một quá trình để khắc phục vấn đề nhưng nếu điều đó không thành công, người dùng chắc chắn phải sửa chữa tại các trung tâm bảo hành. Một số người dùng đã dựa vào các phương pháp liên quan đến việc hạ cấp thiết bị của họ xuống Nougat và màn hình cảm ứng hoạt động tốt khi firmware được hạ cấp.

Công ty được báo cáo đang làm việc với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để khắc phục vấn đề này. Do vấn đề cảm ứng Galaxy J7 Pro đã giải quyết được cho những người dùng hạ cấp, nên nó hoàn toàn có thể khắc phục bằng bản cập nhật phần mềm.

Theo sammobile