Chế độ thông dịch viên mới của Google Assistant. Ảnh: Engadget

Tại CES 2019, Google thông báo trợ lý giọng nói Google Assistant có thêm chế độ thông dịch viên mới, có thể dịch theo thời gian thực để bạn trò chuyện với một người nói thứ tiếng khác. Để bắt đầu, bạn nói các câu lệnh như “Hey, Google, giúp tôi nói tiếng Pháp” hay “Hey, Google, trở thành thông dịch tiếng Pháp cho tôi”. Sau đó, Google Assistant sẽ hiển thị các văn bản trên màn hình thông minh theo những gì bạn nói. Tiếp đó, nó mở microphone cho người thứ hai nói ngôn ngữ của họ và Assistant sẽ dịch cùng lúc.

Bạn không cần phải nói cho Google biết bạn đang nói tiếng gì vì nó sẽ tự nhận biết, miễn là nó nằm trong số các ngôn ngữ được hỗ trợ. Tiếng Việt cũng là một thứ tiếng mà Google Assistant làm thông dịch. Dù vậy, nếu hai người trao đổi liên tiếp không ngừng nghỉ, Google sẽ không thể hiểu được.

Trang công nghệ The Verge đã có cơ hội dùng thử chế độ thông dịch viên tại CES 2019 giữa hai thứ tiếng Trung và Anh. The Verge đánh giá đây là bước tiến tích cực nhưng vẫn cần cải thiện. Trong thực tiễn, nó mang lại không khí không tự nhiên vì bạn phải nói rồi nghỉ để chờ dịch và lặp lại nếu dịch sai cho đến khi hội thoại kết thúc. Có khả năng Google sẽ bỏ lỡ mất một câu nào đó hoặc nhầm lẫn. Nếu cuộc hội thoại kéo dài, quá trình sẽ khá mệt mỏi.

Dù có những nhược điểm, chế độ thông dịch viên của Google Assistant vẫn có thời gian để hoàn thiện. Chế độ sẽ có mặt đầu tiên trên Google Home Hub và được thí điểm tại các quầy lễ tân khách sạn. Tiếp đó, nó được đưa lên các thiết bị Google Home và màn hình thông minh của bên thứ ba như Lenovo, LG, JBL… trong vài tháng tới.