Vào ngày hôm qua 30/1/2019 Cục Viễn thông vừa công bố kết quả đo kiểm tra chất lượng mạng 4G của các nhà mạng tại khu vực Hà Nội. Theo đó Mobifone đang là nhà mạng có tốc độ nhanh nhất.

Cục viễn thông cho biết đã tiến hành 2 đợt kiểm tra chất lượng mạng 4G LTE tại Hà Nội. Đợt đầu tiên được tiến hành từ ngày 18/12 – 21/12/2018, đợt thứ 2 được diễn ra từ ngày 24/12 – 27/12/2018.

Cục viễn thông xác nhận nhà mạng có tốc độ 4G nhanh nhất

Bài kiểm tra 4G của Cục Viễn thông gồm 7 tiêu chí cơ bản như độ sẵn sàng của mạng vô tuyến, tỷ lệ truy cập thành công dịch vụ, tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi, tốc độ tải dữ liệu xuống và lên trung bình… Kết quả 2 lần kiểm tra cho thấy các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của các nhà mạng đều được đảm bảo đúng quy định. Chỉ tiêu tốc độ tải dữ liệu, các nhà mạng đều vượt xa mốc công bố 1 Mbit/s. Dựa vào các chỉ tiêu như thời gian trễ truy cập trung bình hay tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi cho thấy tất cả các nhà mạng đều có vùng phủ sóng tốt. Tất cả các kết quả đo trên đây đều đã được cục viễn thông đăng tải công khai tại địa chỉ website: www.vnta.gov.vn.

Dựa vào kết quả của Cục Viễn thông ở 7 chỉ số thì MobiFone là nhà mạng có tốc độ 4G nhanh nhất. Cụ thể mạng MobiFone có tốc độ tải xuống trung bình đạt 39,04 Mbit/s và tốc độ tải lên trung bình là 29,59 Mbit/s. Đây là 2 chỉ số quan trọng nhất trong 7 chỉ số đo kiểm để đánh giá tốc độ dịch vụ 4G của các nhà mạng.

Cục viễn thông xác nhận nhà mạng có tốc độ 4G nhanh nhất 2

Trước đó, từ ngày 14/6 – 25/6/2018 Cục Viễn thông cũng đã thực hiện đo tốc độ mạng 3G tại các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Bình, Bến Tre và Tiền Giang. Kết quả đo kiểm của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho thấy các chỉ số của mạng MobiFone đều đạt những tiêu chuẩn chất lượng rất cao.