Mới đây, Jim Cramer của CNBC đã có buổi phỏng vấn CEO Tim Cook của Apple. Trong cuộc trò chuyện, chủ đề về các vấn đề pháp lý của Apple với Qualcomm đã được đưa ra.

Tim Cook chia sẻ, Qualcomm phải cấp phép bằng sáng chế theo cách “Công bằng, Hợp lý và Không phân biệt đối xử” (FRAND), ông gọi phí cấp phép của Qualcomm là “cắt cổ”. Ông cũng nói rằng Apple và Qualcomm đã không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào kể từ quý 3 năm ngoái.

Qualcomm

Theo Reuters, Qualcomm nói rằng những phát biểu của Tim Cook “gây hiểu lầm”, Qualcomm cho biết: Giám đốc điều hành của Apple đã nhận xét không chính xác những phát biểu của Giám đốc điều hành của Qualcomm, Steve Mollenkopf (từ tháng 11/2018).

Nếu bạn còn nhớ thì trước đó, Mollenkopf đã nói với Jim Cramer rằng Qualcomm và Apple đã sắp sửa giải quyết được các vấn đề trên. Những phát biểu của Mollenkopf dường như mâu thuẫn với những bình luận của Cook. Trong khi đó, đại diện của Qualcomm nói rằng tuyên bố của CEO Mollenkopf là chính xác.

“Chúng tôi đã thực hiện trong 18 tháng qua, chúng tôi đã có những khác biệt, chúng tôi đã có rất nhiều cuộc thảo luận về điều đó, bằng cách này hay cách khác, trong tương lai gần, hoặc thông qua một thỏa thuận giải quyết”- phát ngôn viên của Qualcomm cho hay.

Nguồn: Phonearena