Trong buổi offline mới đây giữa các thành viên Bkav và người dùng BPhone, ông Nguyễn Tử Quảng – CEO Bkav đã có bài chia sẻ về hệ điều hành Android gốc cũng như triết lý mã nguồn mở. Đồng thời, trong đó ông cũng khẳng định rằng “Samsung thực sự không phải là một nhà sản xuất phần mềm”. Và cả HTC hay ngay như Nexus của Google cũng vậy.

Với Samsung, vị Chủ tịch cho rằng: “Chưa bao giờ Samsung được coi là một công ty phần mềm. Không có văn hóa của công ty phần mềm, có nhân lực thực sự có văn hóa về phần mềm như kiểu Microsoft hay là Apple hay là Bkav”. Ông cho rằng, có là một công ty có văn hóa phần mềm thì mới thực sự cho ra những phần mềm đỉnh cao. Trong khi đó, Nguyễn Tử Quảng nhận định rằng những bản cập nhật gần đây của Samsung đều làm không được tốt, “họ càng thêm càng dở”, “thôi tốt nhất làm gần giống cái gốc”.

So sánh với iOS của Apple, ông cho rằng họ đã làm rất tốt, trong khi chưa có công ty smartphone Android nào đủ năng lực. HTC cũng được lấy ra làm ví dụ. Nguyễn Tử Quảng cho biết “HTC là đi lên từ công ty làm out-source, tức là làm thuê phần chế tạo, ngày xưa là cho O2, nhà mạng của Anh.” và hơn hết, họ cũng không phải là một công ty phần mềm. Ngay đến cả Nexus của Google – đứa con luôn được ưu ái với bản cập nhật Android mới đầu tiên cũng được cho là “không có văn hóa phần mềm thực sự”.

Trong khi đó, trở lại với BOS, vị CEO cho biết ta có thể “nhìn thấy ở đấy cái sự hoàn hảo, cái cơ hội để hoàn hảo, cái sự để khác biệt, cơ hội để khác biệt. Bởi vì đấy nó là thuộc về văn hóa của một công ty có bề dày về phần mềm. Bkav xuất phát là 1 công ty phần mềm”. Với BOS, đó không phải chỉ là cái tên mà còn là sự chau truốt về phần mềm và sự hoàn hảo bên trong.

Theo Techz