Bạn muốn tin nhắn, email hay bài đăng trên Facebook được gửi, đăng đúng giờ mong muốn nhưng lo sợ đến thời điểm đó lại bận, tại sao không thử đến công cụ hẹn giờ dưới đây để chủ động được cả thời gian.

Công cụ mình muốn nhắc đến là Do It Later, được tải miễn phí tại CH Play. Hiện tại ứng dụng hỗ trợ cho các smartphone chạy Android 4.2 hoặc mới hơn.

Do It Later sẽ giúp bạn làm khá nhiều việc, bao gồm thực hiện hẹn nhắc nhở, gửi Email, SMS, đăng bài Facebook hay Twitter khi đến đúng thời gian đã được hẹn trước. Tại bài viết này mình sẽ chỉ hướng dẫn bạn gửi SMS tự động, với các tính năng khác thì cách làm sẽ tương tự.

Đầu tiên hãy chọn SMS tại dấu + trong giao diện chính của ứng dụng. Ứng dụng khá dễ để sử dụng, chọn To để nhập tên hay số điện thoại muốn gửi tin nhắn đến. Bên cạnh đó bạn có thể chọn biểu tượng nhóm để truy cập danh bạ hoặc gửi nhóm.

ảnh

Nhập nội dung tin nhắn trong ô Nhập tin nhắn cũng như chọn đúng thời gian, ngày giờ để tin nhắn được gửi đi.

Ngoài ra với mục Lặp, bạn có thể chọn để thiết lập đoạn tin nhắn trên gửi lại theo mỗi giờ, ngày, tuần,… Bên cạnh đó nếu muốn kiểm tra lại tin nhắn trước khi gửi, hãy chọn tuỳ chọn Hỏi trước khi gửi. Và chọn vào Schedule.

ảnh

Người dùng có thể kiểm soát toàn bộ hẹn giờ tại giao diện chính trong các mục Đang chờ, Hoàn thành hay Đã huỷ.

Với việc sử dụng miễn phí ứng dụng, người dùng chỉ có thể gửi SMS trên một SIM đã cài đặt mặc định trong Cài đặt của thiết bị, cũng như bị giới hạn một số tính năng (số lượng hình ảnh, bài viết,… trong mỗi lần đăng) tại các mục Facebook hay Twitter.