Được biết, các bản cập nhật này được tung ra nhằm sửa lỗi trên các mẫu iPhone/iPad đời cũ về định vị GPS và thời gian hiển thị.

Thông báo yêu cầu iPhone 5 cập nhật lên iOS 10.3.4

Tuy nhiên, có vẻ như vấn đề này còn nghiêm trọng hơn đối với mẫu iPhone 5. Theo đó, Apple mới đây vừa gửi thông báo cho chủ sở hữu iPhone 5 rằng điện thoại của họ phải được cập nhật lên iOS 10.3.4 trước ngày 3 tháng 11. Nếu iPhone 5 không được cập nhật kịp thời, nó sẽ không thể để kết nối hoàn toàn với internet, bao gồm duyệt web trong các dịch vụ Safari, email, iCloud và App Store.

Hiện tại, một số chủ sở hữu iPhone 5 đã báo cáo rằng họ nhận được một thông báo lớn trên màn hình cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật. Apple cũng đã phát hành một tài liệu hỗ trợ để giải thích chi tiết hơn nữa.

Được biết, vấn đề này cũng ảnh hưởng đến một số thiết bị iPhone/iPad cũ khác như iPhone 4s, iPad 4 và các thiết bị trở về trước. Tuy nhiên, có vẻ như nó nghiêm trọng hơn trên iPhone 5.

Để cập nhật lên bản phát hành sửa lỗi, chỉ cần truy cập Cài đặt => Cập nhật phần mềm.