Vấn đề đặt ra là nhiều tội phạm tìm cách liên lạc với trẻ em thông qua các ứng dụng nhằm ngăn chặn điều này thì Apple đã loại bỏ 3 ứng dụng hẹn hò.

Các ứng dụng bị loại bỏ mang tên FastMeet, Meet24 và Meet4U. Trong một bức thư khiếu nại gửi cho nhà phát triển Wildec có trụ sở tại Ukraine, FTC đã viết rằng:

Mặc dù đã có tuyên bố trong chính sách bảo mật của mỗi ứng dụng rằng người dùng dưới 13 tuổi không được phép sử dụng ứng dụng. Tuy nhiên những người dùng dưới 13 tuổi không bị ngăn chặn khi truy cập và sử dụng ứng dụng hoặc cho phép người khác có thể thấy các thông tin cá nhân.

Apple Store

Cụ thể, các ứng dụng cho phép người dùng khác có thể tìm kiếm thông tin theo độ tuổi và theo dõi được địa điểm của người dùng gần đó. Theo FTC, có thể tìm kiếm thông tin của người dùng khác theo độ tuổi và vị trí ở gần địa điểm của chúng tôi, đáng quan ngại là tìm kiếm được những người dùng có độ tuổi chỉ 12.

Khi làm điều này, nhà phát hành ứng dụng đã vi phạm Quy tắc COPPA của FTC. Quy tắc này có nghĩa là cấm các nhà phát hành thu thập thông tin cá nhân bất kỳ của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự cho phép của phụ huynh.

Nguồn tin cho biết, nhà phát hành Wildec sẽ được cho phép gửi lại ứng dụng của mình cho Apple và Google nếu thay đổi một số tính năng 3 ứng dụng trên. Điều này có nghĩa là nhà phát hành ứng dụng phải ngay lập tức xóa các thông tin liên quan đến trẻ em và thực hiện các biện pháp bảo vệ khác nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên.

Theo: Cultofmac