Gầy đây, Samsung thành lập Trung tâm nghiên cứu truyền thông hiện đại thuộc Samsung Research, tổ chức nghiên cứu và phát triển then chốt của công ty. Trung tâm đặt tại phía nam Seoul.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc mở rộng quy mô bộ phận nghiên cứu viễn thông lên tầm trung tâm sau khi mạng 5G được triển khai. Theo một quan chức, nhóm phụ trách chuẩn công nghệ viễn thông hiện tại đã được mở rộng để bắt tay vào nghiên cứu mạng 6G.

Cùng với mạng 6G, Samsung Research còn chịu trách nhiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và robot.