Xóa game PS4 từ thư viện chính

1 – Trong thư viện game, bạn hãy điều hướng đến game bạn muốn xóa.

2 – Khi đã chọn đúng game, bấm vào nút Options trên controller.

3 – Chọn Delete và xác nhận bằng cách bấm OK.

Xóa game PS4 từ System Storage

Cách xóa game từ thư viện là dễ thực hiện nhất, nhanh gọn nhất nhưng nếu bạn muốn xem chi tiết hơn về các thông số liên quan thì hãy truy cập vào System Storage. Bạn sẽ thấy mỗi game chiếm bao nhiêu dung lượng trên ổ cứng. Nếu bạn muốn xóa một game rất nặng về dung lượng thì cách này sẽ có hiệu quả.

1 – Từ màn hình chính, bạn chọn Settings.

2 – Chọn Storage.

3 – Chọn tiếp System Storage để xóa các tựa game hiện có trên ổ cứng gắn trong của PS4. Nếu bạn có ổ cứng gắn ngoài thì chọn Extended Storage để xóa game từ trong này.

4 – Chọn Applications.

5 – Bạn sẽ thấy danh sách các tựa game đã được cài đặt vào máy cùng với mức dung lượng mà chúng chiếm dụng. Hãy dùng controller để chọn tựa game muốn xóa.

6 – Bấm Options và chọn Delete.

7 – Chọn game muốn xóa và bấm Delete. Xác nhận bằng cách bấm OK.

Xóa hết các file save và những thứ liên quan

Xóa xong game thì bạn sẽ còn lại các file save, DLC, v.v… Nếu không còn gì vương vấn nữa thì bạn cũng nên xóa cho đỡ chật chỗ.

1 – Chọn Settings ở màn hình chính.

2 – Chọn Application Saved Data Management.

3 – Chọn Saved Data in System Storage.

4 – Chọn Delete.

5 – Chọn game bạn muốn xóa.

6 – Ở trang Saved Game Data, chọn các dữ liệu đi kèm bạn muốn xóa hoặc Select All.

7 – Chọn Delete và xác nhận bằng cách bấm OK.

Nguồn: Business Insider